Sojine ljuspice H

Category:

Sojine ljuspice H (Ham-boja šunke) su teksturni proizvodi od soje granulacije od 1-4 mm, dobijeni preradom sojinog zrna sa višim sadržajem proteina. Imaju visoku moć apsorbovanja vode,masti i mesnih sokova. Ovaj tip ljuspica je u boji šunke. U industrijskoj preradi mesa se uglavnom koriste ljuspice. Izbor boje proizvoda zavisi od vrste mesa koje se koristi za finalni proizvod. Upotrebljavaju se kao punioci a preporučuje se hidratacija u odnosu 1 : 2 do 1 : 3. Mogu se koristiti u ratličitim tipovima kobasica i u proizvodima od usitnjenog i oblikovanog mesa.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sojine ljuspice H”

Your email address will not be published.

Shopping Cart