Sojine ljuspice Neutral

Sojine ljuspice N (Neutral) su teksturni proizvodi od soje granulacije od 0,5-2 mm i 1-4 mm, dobijeni preradom genetski NEmodifikovanog sojinog zrna sa višim sadržajem proteina. Imaju visoku moć apsorbovanja vode, masti i mesnih sokova.

Category:

Sojine ljuspice N (Neutral) su teksturni proizvodi od soje granulacije od 0,5-2 mm i 1-4 mm, dobijeni preradom genetski NEmodifikovanog sojinog zrna sa višim sadržajem proteina. Imaju visoku moć apsorbovanja vode, masti i mesnih sokova. Ovaj tip (Neutral) sojinih ljuspica je bledo žute boje karakterističan za soju i ne utiče na boju krajnjeg proizvoda. U industrijskoj preradi mesa se uglavnom koriste ljuspice. Izbor boje proizvoda zavisi od vrste mesa koje se koristi za finalni proizvod. Upotrebljavaju se kao punioci, a preporučuje se hidratacija u odnosu 1 : 2 do 1 : 3. Mogu se koristiti u različitim tipovima kobasica i u proizvodima od usitnjenog i oblikovanog mesa.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sojine ljuspice Neutral”

Your email address will not be published.

Shopping Cart