Goveđi protein

Goveđi protein se dobija obradom kolagena tkiva goveda. Suva materija sadrži do 99% čistih vlaknastih proteina. Neutralnog je ukusa i blago izraženog mirisa govedine. Goveđi protein ima visoka svojstva vezivanja vode. Poboljšava strukturu, povećava prinos kod gotovog proizvoda, proizvod je bolji na ugriz i prilikom rezanja. Goveđi protein je kompatibilan u pravljenu emulzija sa ostalim komponentama poput sojinih proteina, mlečnih proteina, karagenan…itd.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Goveđi protein”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart